Sponzoři

 

Odkazy

 

Reklama

 

Sbor v naší obci byl založen roku 1879. V roce 1906 měl SDH Ovčáry 31 členů. Další zmínka byla zaznamenána až v roce 1940, celkem v tomto roce bylo 27 členů (20 mužů, 3 samaritáni a 4 žáci st. ) a k dispozici byl 1 ruční stroj. V 90. letech minulého století byla přerušena činnost sboru a bohužel žádné vybavení se nedochovalo, jako např. Tatra 805 atd., a z místní hasičské zbrojnice bylo vybudováno kulturní centrum. Z historie sboru se moc písemností nezachovalo, jen pár pamětníků si vzpomene. V roce 2009 byl znovu založen místní sbor dobrovolných hasičů. O založení se postarali pan Pazderka a paní Varadyová. V témže roce byl zvolen starostou Petr Pazderka. Obec zakoupila hasičskou stříkačku PS 12 a s touto technikou jsme se pustili do soutěží a uspořádali první ročník soutěže v požárním útoku O pohár starosty obce Ovčáry. Začátky byly velmi těžké. Zakoupená technika byla ve velmi špatném stavu. Po každé soutěži bylo stále co opravovat. V roce 2010 obec zakoupila Liaz 706 CAS 24 od SDH Obrnice u Mostu. V témže roce vstoupil do sboru Radek Vodička a v následujícím Radek Hovorka. Tito členové se plně začali věnovat technice. Přišla na řadu renovace Liaz 706 CAS 24, na které se podílelo více členů a potom PS 12. Po této opravě se naše závodní družstva stala konkurence schopnými. V roce 2010 se náš sbor stal zakládajícím členem Polabské Ligy. V roce 2011 se naše děti zapojily do celostátní soutěže Hry Plamen. V roce 2012 náš sbor nasadil do polabské ligy 5 družstev (dvě družstva mužů, družstvo žen, družstva mladších a starších žáků). Naše družstva v polabské lize měla velký úspěch. Obsadila ve všech kategoriích první místa. Náš sbor žije nejen požárním sportem, ale i kulturním děním v obci. Pořádáme různé akce, jako např. dětský karneval, hasičský ples, hasičskou soutěž, dětský den, drakiádu... Podílíme se i na akcích, které pořádají i jiné spolky. V roce 2014 byla zahájena práce i s dětmi předškolního věku, tzv. Přípravka, se kterou jsme začali soutěžit na Podlipanské lize z důvodu konkurence. V letošním roce se náš sbor rozrostl na úctyhodných 84 členů.